headerphoto

Dihandap ieu aya dua belas ngaran-ngaran istilah pikeun

obahna sirah (istilah gerak kepala)

nu sok dipake dina basa Sunda.

Messi Tungkul Ninggalkeun Lapangan

Dangah

Sirah rada ditanggahkeun

Gideug atawa Gigideug

Ngobahkeun sirah ka kenca ka katuhu, satengah muih, tanda embung

Godeg

Ngobahkeun sirah dina keur ngigel nurutkeun wirahma gamelan, palebah sora goong

Gagodeg atawa Gogodeg

Ngobahkeun sirah sababaraha kali, nandakeun heran atawa embung

Lieuk atawa Ngalieuk

Ngobahkeun sirah ka kenca atawa ka katuhu lantaran aya nu ditenjo

Ngalehleh

Sirah ngulahek, teu bisa ngajegkeun sirah lantaran cape atawa gering ripuh

Ngalinggek

Ngobahkeun sirah rada ka gigir, peta nu ngigel lamun rek malik

Lunggak-linggek

Ngalinggek sababaraha kali, peta awewe nu gumelis atawa ogo

Ngaheluk atawa ngaheruk

Sirah tungkul bae lantaran bingung atawa era

Tanggah

Nenjo ka luhur bari ngagerakkeun sirah, supaya neungeut nyanghareup ka nu nenjo

Tungkul

Sirah rada ngeluk bari nenjo ka handap

Unggeuk

Tungkul sakeudeung tuluy cengkat deui, nandakeun daek, panuju.

Lanjut baca »»

Dihandap ieu aya sapuluh ngaran-ngaran istilah pikeun

obahna suku (istilah gerak kaki)

nu sok dipake dina basa Sunda

Ronaldo Nyepak Bal

Najong

Ngeunakeun ramo suku kalawan ngagentak kana barang, jeung sajabana

Nyepak

Ngeunakeun suku kalawan tanaga kana barang (bal, jeung sajabana)

Nalapung

Nyepak ka luhur ku tonggong suku, sanggeus dialungkeun heula

Nejeh

Nyepak ku suku nu tukang

Nalipak

Nyepak ku dampal suku

Nincak

Napakkeun suku

Ngajejek

Nincak barang ngagentak ku dampal suku

Noker

Ngeserkeun barang ku suku rada ka gigir atawa ka tukang

Jengke

Ngangkuetkeun keuneung nepi ka napak ku ramo suku

Ngarengkas

Ngahalangan langkah batur ku suku urang, sina labuh.

Lanjut baca »»