headerphoto

D
Dihandap ieu aya lima belas ngaran-ngaran

Ukuran Panjang jeung Lega

nu sok dipake dina basa Sunda

Satumbak

14 meter pasagi

Sabata

3,77 meter

Sapal

1,5 kilometer

Samil

1,5 meter

Saare

100 meter pasagi

Sahektar

100 are

Sakaki

30 senti

Saelo

0,688 meter

Saicak

Saelo pasagi

Sadim

Satapak jempol

Sajeungkal

Sapanjang ti tungtung indung leungeun tepi ka tungtung cinggir, upama dipentangkeun kurang leuwih 20 senti

Sajeujeuh

Sarua jeung panjang dampal suku kolot

Sadeupa

Sapanjang ti tungtung ramo leungeung kenca tepi ka tungtung ramo leungeun katuhu, upama dipentangkeun kurang leuwih 1,6 meter

Satampah

Kira-kira sagede dampal leungeun kolot

Sakodok

Ti tungtung jajangkungan nepi ka kelek.

Next→
←Prev

Artikel Terkait

Pilih Label

Baca lagi

Tidak ada komentar

No spam, no active link, please . . . :adem: